Klauzula informacyjna

Informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Pferd-VSM Sp. z o.o.
  z siedzibą w Kostrzynie ul. Polna 1a, 62-025, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Państwa dane znajdują się w bazie kontrahentów Pferd-VSM Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwia sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty upoważnione przez administratora na mocy umów powierzenia, spółki powiązane, jak VSM AG i Pferd Rueggeberg GmbH, firmy pocztowe i kurierskie, banki prowadzące konta firmy, współpracujący brokerzy, audytorzy (zwłaszcza biegli rewidenci badający bilanse), organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Sądy powszechne i administracyjne ,mediatorzy), podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy systemów zewnętrznych wspierający naszą działalność.
 6. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren UE.
 7. Pani/Pana dane nie są automatycznie profilowane.
 8. Jako administrator przechowujemy dokumenty zgodnie z regulacjami prawnymi,
  w celu wykonania umów w okresie obowiązywania oraz zgodnie z wytycznymi podatkowymi.

Jesteśmy spółką joint-venture z kapitałem niemieckim z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim. Na rynku polskim działamy od 1997 roku jako bezpośredni przedstawiciel dwóch niemieckich firm: Pferd i VSM

Zobacz także

 

menu blue
logo VSM