• ul. Polna 1A Kostrzyn Wlkp
  • +48 61 8970 480
  • biuro@pferdvsm.pl

Prace szlifierskie mogą być wykonywane różnymi narzędziami, zarówno w sposób zautomatyzowany jak i ręcznie z wykorzystaniem specjalnie dedykowanych do tych prac pilników warsztatowych i trzpieni frezarskich. Te ostatnie stosowane są m.in. do prac odgratowywania, fazowania lub piłowania przełomów. Na czym polega pierwszy z wymienionych rodzajów prac z wykorzystaniem trzpieni?

Czym wyróżniają się trzpienie frezarskie i do czego się je wykorzystuje?

Narzędziami skrawającymi wykorzystywanymi łącznie ze szlifierkami prostymi, wałkami giętkimi, robotami czy też maszynami stacjonarnymi są metalowe trzpienie frezarskie. Dzięki odpowiedniemu uzębieniu znajdują zastosowanie przy obróbce różnorodnych materiałów, wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa, metali nieżelaznych lub tworzyw sztucznych. Głównym obszarem ich zastosowania w obróbce metalu są prace polegające na obróbce krawędzi, fazowaniu oraz przygotowywaniu i wygładzaniu spawów.

O czym trzeba pamiętać podczas procesu odgratowywnia metali?

Odgratowywanie polega na wygładzaniu ostrych krawędzi oraz usuwaniu zadziorów i nierówności powstających na obrabianym materiale, z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających precyzyjną obróbkę każdej powierzchni bez względu na jej wielkość i krzywiznę powierzchni. Wraz ze wzrostem dokładności wygładzania powierzchni uzębienie na trzpieniach frezarskich staje się drobniejsze, tym samym wydajność pracy zmniejszona. W przypadku konieczności obróbki miejsc trudno dostępnych, sugerowane jest zastosowanie frezów z dłuższym trzpieniem lub użycie specjalnych przedłużek. Od poprawności przeprowadzenia gratowania obszaru roboczego zależy sprawne i estetyczne wykonanie kolejnych etapów produkcji danego elementu.